The following poem, which I found during my PhD research, celebrates the power of music.
Since it is impossible to translate it properly, I hope you can understand the meaning in Dutch too.

Musijcke

Musijck is als een toovery,

Die goed is voor melancoly.

Musijck is goed, Voor ‘t swarte bloed.

Diens oor vervremt is van Musijck,

Is meer een beest, als mensch ghelijck.

Een zoet musijck, Voeght by gheen lijck.

Musijck is goede medecijn,

Voor lien, die droef van gheeste zijn.

Musijck is d’ooghe van de oor.

Mysijck verwijft een mans ghemoet,

En zacht’ en zoete zinnen voedt.

(J. de Brune: Nieuwe wijn in oude le’erzacken… (1636))